GemeentePolitiePolitiek

CDA wel meer duidelijkheid van gemeente over aanpak hennepteelt

De gemeente Den Haag biedt wat het CDA betreft te weinig duidelijkheid over hoe zij illegale hennepteelt en prostitutie aanpakt. Uit cijfers van Stedin en de gemeente zelf blijkt dat deze vorm van criminaliteit steeds meer toeneemt. Raadslid Daniëlle Koster: ,,Groeiende criminaliteit vraagt om een intensievere aanpak daarvan. Als criminelen innovatiever worden in het verbergen van illegale kwekerijen of prostitutie, dan kan de gemeente niet achterblijven.  Wij willen daarom weten wat de gemeente concreet hiertegen doet in samenwerking met politie en netbeheerders.”

Het CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor een strenge aanpak van illegale hennepteelt en prostitutie. Naar aanleiding van berichtgeving van Stedin over een toename van het aantal hennepkwekerijen en de gevaren daarvan, stelde raadslid Daniëlle Koster eind januari jl. vragen aan het College. Koster: ,,Het antwoord van het College laat te wensen over. Het volstaat niet om te wijzen naar andere partijen zoals politie of netbeheerders waar het gaat om opsporing van illegale hennepteelt en prostitutie. Ook de gemeente moet haar verantwoordelijkheid laten zien.”

Uit de reactie van de gemeente blijkt verder dat er weliswaar wordt opgetreden tegen criminelen, maar dat het uitdelen van een zogeheten bestuurlijke boete maar mondjesmaat plaatsvindt, alleen daar waar de illegaliteit voor woningonttrekking zorgt. Het CDA wil daarom van het college weten of huidige wet- en regelgeving het kunnen opleggen van boetes beperkt.

Tags